Minerale wol: veiligheid & gezondheid

Man working with mineral wool

Gezondheid, veiligheid en welzijn

Met de term duurzaamheid denken wij niet alleen aan de bescherming van het milieu, maar ook aan de bescherming van de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom hebben gezondheid, veiligheid en welzijn de hoogste prioriteit bij onze minerale-wol-producten. Dit strekt zich uit van een toenemend dagelijks comfort voor de gebruikers tot de zorg dat onze producten zo min mogelijk vluchtige organische stoffen (VOC’s) bevatten.

Bescherming tegen geluid met minerale wol

Geluidsoverlast in gebouwen en werkruimtes is een groot probleem. Alleen al in de EU worden naar schatting 80 miljoen mensen blootgesteld aan ongewenst lawaai. Dit lawaai kan gezondheidsbedreigende stress veroorzaken en in extreme gevallen zelfs ernstige lichamelijke gevolgen hebben, zoals een verhoogde bloeddruk of nadelige effecten op hart en bloedvaten. 

De ISOVER isolatie-oplossingen zijn effectief in het verminderen van ongewenst geluid. Dit is van groot belang bij HVAC-systemen, industriële installaties of scheepsbouw

Woman relaxed on couch

Brandveiligheid met minerale wol

Bij brand moeten aanwezigen in een gebouw of industriële omgeving voldoende tijd hebben om te vluchten. En op een schip of offshore platform moet er voldoende tijd zijn om mensen te evacueren. De ISOVER isolatie-oplossingen helpen om gebouwen, industriële installaties en schepen brandveilig te maken. Onze isolatieproducten zijn onbrandbaar, hebben vaak de hoogst mogelijke Euroklasse brandclassificatie A1 en produceren geen giftige dampen in geval van brand.

Goed om te weten is ook dat in de industrie, waar gewerkt wordt met hoge temperaturen, een goede isolatie het personeel beschermt tegen contactletsel en huidverbrandingen.

Wist u dat?

Het U Protect 4.0 systeem voor brandwerende luchtkanalen, gemaakt van ULTIMATE™ lichtgewicht steenwol, voldoet aan de hoogste norm voor brandbeveiliging: Euroklasse A1 en uitstekende brandwerendheid (tot 2 uur volgens EN1366). 

Veilig werken met minerale wol

In overeenstemming met ons gezondheidsbeleid en via ons eco-innovatieprogramma bevatten onze producten geen gevaarlijke stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR) zijn geclassificeerd.
 
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie classificeert de mineralewolvezels die wij gebruiken niet als kankerverwekkend voor de mens. Ook de Europese Unie en de Amerikaanse regering doen dat niet. De vezels van minerale wol kunnen namelijk door het eigen lichaam worden afgebroken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld asbest, waar minerale wol soms mee wordt vergeleken.

Lees meer over de veiligheid van minerale wol op euceb.org.

Goed om te weten

Tijden de verwerking kunnen de vezels van de minerale wol mogelijk irritaties aan de luchtwegen of huid veroorzaken. Daarom adviseren wij een mondkapje, handschoenen, huidbedekkende kleding en een veiligheidsbril te dragen tijdens de isolatiewerkzaamheden. U vindt de verwerkingsvoorschriften op al onze verpakkingen.

 

Safe installation icons

Veilige verblijfsruimtes met minerale wol

Een goede luchtkwaliteit binnenshuis of op de werkplek is zeer belangrijk. Wij zetten ons dan ook in om de uitstoot van vluchtige organische stoffen in onze producten tot een minimum te beperken. In verschillende landen worden deze emissies gecertificeerd door onafhankelijke labels, zoals Indoor Air Comfort van Eurofins en GreenCard van UL. Volgens de verplichte Franse etikettering voor de uitstoot van VOC's en formaldehyde door bouwproducten, behalen de meeste ISOVER minerale-wol-producten (glaswol, steenwol en ULTIMATE™) de hoogste A+ classificatie.

Wist u bijvoorbeeld dat de ISOVER glaswol isolatie-oplossingen voor de HVAC door Eurofins gecertificeerd zijn met het Indoor Air Comfort Gold label. Dit is het hoogste niveau wat betekent dat onze isolatieproducten bijdragen aan een gezond binnenklimaat.

Woman in baby room

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze duurzame isolatie-oplossingen of wilt u een projectadvies? Onze specialisten helpen u graag.