Duurzame isolatiematerialen

Key visual sustainability Saint-Gobain

Duurzaam isoleren met ISOVER

De opwarming van de aarde is inmiddels een dagelijkse realiteit geworden en een ongekende uitdaging. Gebouwen en bouwwerkzaamheden nemen het grootste deel van de CO₂-uitstoot voor hun rekening, van 25 tot wel 40%. Als we daar de enorme hoeveelheid energie bij optellen die door industriële processen wordt verbruikt, is het duidelijk dat effectieve isolatiesystemen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van energieverspilling en de bescherming van het milieu.

Om constructies duurzamer te maken, moeten we elk aspect van de bouwmaterialen onder de loep nemen, gedurende de gehele levenscyclus. Welke grondstoffen worden ervoor gebruikt? Hoe duurzaam worden ze gemaakt en vervolgens aangebracht? Hoe presteren de materialen tijdens de gebruiksfase en is het mogelijk ze te hergebruiken of te recyclen aan het einde van de levensfase van de constructie? Tijdens de gehele levenscyclus zouden ze een minimale impact op het milieu mogen hebben (idealiter geen enkele impact). En daar werken we bij Saint-Gobain met z'n allen hard aan.

Innoveren voor duurzame isolatiematerialen

Als wereldleider in duurzame isolatie-oplossingen combineren wij diepgaande marktkennis met baanbrekend onderzoek en productontwikkeling om duurzame en optimaal presterende materialen te creëren.  Onze isolatie-oplossingen moeten voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van comfort, technische prestaties, gezondheid en veiligheid, kosten en milieu-impact.

Onze ambitie om hier zo goed mogelijk op te presteren wordt weerspiegeld in onze focus op:

•   vermindering van energieverbruik en daarmee de CO₂-uitstoot
•   duurzaam omgaan met grondstoffen en focus op circulariteit

Vermindering van CO2-uitstoot

• Vermindering van energieverbruik

Om minder CO₂ uit te stoten moeten we minder energie verbruiken.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden hoe we dit doen.

  

Icoon energie-efficiëntie

 

Onze isolatieproducten zijn zeer efficiënt. Gedurende de levensduur in de constructie (meestal zo’n 50 jaar) bespaart ISOVER glaswol gemiddeld 100 keer meer energie en CO₂-uitstoot dan benodigd voor productie, transport en afvoer. De balans valt meestal al na enkele maanden positief uit.

Icoon fabriek

 

Ons productieproces is gecertificeerd volgens ISO 14001. Maar we doen meer! Voortdurend zijn we op zoek naar mogelijkheden om onze ecologische voetafdruk te verlagen. Zo voeren we bijvoorbeeld TIPCHECK’s uit bij alle Saint-Gobain productielocaties om mogelijkheden tot verdere energiebesparing te onderzoeken.

 

 

Icoon comprimeren

 

Wij comprimeren onze producten tot een maximum. Glaswol en ULTIMATE™ tot wel 10 keer in volume! Bovendien zijn onze productielocaties dichtbij de markt gevestigd, waardoor er veel minder transportkilometers nodig zijn en er dus minder uitstoot van CO₂ en stikstof is.

Icoon circulair• Duurzaam omgaan met grondstoffen

Als we allemaal besparen op grondstoffen, putten we de aarde minder uit. Wij focussen dan ook op circulariteit.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden hoe wij hieraan bijdragen.
 

    

 

 

Icoon grondstoffen

 

ISOVER glaswol bestaat voor een groot deel (tot wel 70%) uit gerecycled glas. Daardoor kunnen wij het aandeel zand sterk verminderen. Voor steenwol en ULTIMATE™ geldt dat ze bestaan uit minerale grondstoffen die aan het einde van de levensduur van de constructie weer herbruikbaar zijn.

Icoon recycling

 

Na sloop kunnen onze isolatieproducten opnieuw gebruikt worden of, via recycling, verwerkt worden tot nieuw (isolatie)materiaal. In zijn toepassing is onze isolatie namelijk losmaakbaar, een belangrijke voorwaarde voor circulair bouwen.

 

 

 

Icoon verpakking

 

Steeds meer producten voorzien we van een transparante verpakking, waarbij slechts 10% van het totale verpakkingsoppervlak bedrukt is. Hierdoor is het mogelijk om de verpakkingsfolies na gebruik in te zamelen en te recyclen tot nieuwe transparante folies.

De waarden van de Saint-Gobain groep

Energieneutraal in 2050Making the world a better home. Dát is waar we bij Saint-Gobain met z’n allen elke dag aan werken. We ontwikkelen en produceren efficiënte oplossingen die beter voor de planeet zijn en beter voor het welzijn van mensen.

Als het om duurzaamheid gaat, heeft Saint-Gobain zich tot doel gesteld om vóór 2050 energieneutraal te zijn, met al haar activiteiten. Op deze manier neemt Saint-Gobain haar verantwoordelijkheid om te helpen de wereldwijde temperatuurstijging binnen 1,5°C boven het pre-industriële tijdperk te houden.

De Saint-Gobain groep levert al een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van de CO₂-uitstoot op de bouw-, mobiliteits- en industriemarkten. Met deze nieuwe verbintenis gaat Saint-Gobain nog een stap verder in de richting van duurzaamheid. Deze 2050-visie is van cruciaal belang voor de middellange- en langetermijnstrategie van Saint-Gobain.

 

Saint-Gobain neemt ook deel aan verschillende wereldwijde sociale en milieu-initiatieven:

United Nations Global Compact 
Een kader voor bedrijven die zich ertoe verbinden hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. 

Global 100
Saint-Gobain is opgenomen in de Global 100 meest duurzame ondernemingen ter wereld.

Saint-Gobain Initiatives Foundation 
De internationale corporate stichting ‘Saint-Gobain Initiatives’ steunt werknemersprojecten die gericht zijn op:
•   integratie van jongeren door werk in de huisvestingssector
•   het bouwen, opknappen en renoveren van sociale woningen
•   vermindering van energieverbruik en milieubescherming in sociale woningen

Carbon Disclosure Project (CDP)
In het kader van het Carbon Disclosure Project brengt Saint-Gobain jaarlijks verslag uit over de CO₂-uitstoot en de klimaatstrategie van de onderneming.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze duurzame isolatie-oplossingen of wilt u een projectadvies? Onze specialisten helpen u graag.