Duurzaamheid in de industrie

Industrie duurzaamheid

Verminder de uitstoot van de industrie met isolatie

Om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te ondersteunen, heeft de Europese Unie twee ambitieuze doelen gesteld:

•  de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% verminderen;

•  tegen 2050 klimaatneutraal zijn, met een netto-uitstoot van nul CO₂.

Dit kan uiteraard alleen worden bereikt met de steun en deelname van alle belangrijke sectoren, waaronder de industrie en de energievoorziening. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor ongeveer 35% van het primaire energieverbruik in Europa en 49% van de emissies in de EU.

Hoewel het besparingspotentieel per regio en per sector kan verschillen als gevolg van verschillen in energieverbruik, temperatuurprofielen en brandstofmix, is er potentieel in alle industriële sectoren.

Energie-efficiënte industriële isolatie

Thermische isolatie speelt een rol bij het energieverbruik wanneer we te maken hebben met vloeistoffen op een andere temperatuur dan de omgevingstemperatuur. Wanneer thermische isolatie wordt toegepast op industriële apparatuur - zoals ketels, ovens, pijpen, tanks en vaten - verhoogt dit de algehele efficiëntie van het proces en vermindert het tegelijkertijd de milieueffecten ervan. Niet alleen het energieverbruik per eenheid output wordt verminderd, maar ook de bijbehorende uitstoot van broeikasgassen.

Hoewel het voor de hand ligt dat verbetering van de thermische isolatie in industriële installaties direct leidt tot energiebesparing en een verminderde CO₂-uitstoot, wordt het volledige potentieel van industriële isolatie nog lang niet benut. Aan u en ons de taak om hier snel mee aan de slag te gaan.

Industrial site

 

Wist u dat?

Industriële isolatie kan bijdragen tot:

•  een vermindering van de CO₂-uitstoot met 40 Mt

•  vermindering van het energieverbruik in de industrie met 14 Mtoe per jaar. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 10 miljoen huishoudens!
 
Bron: EiiF studie 2021

Energie-efficiënte isolatiesystemen kunnen de industrie dus helpen om de CO₂-uitstoot te verminderen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de EU-klimaatdoelstellingen. Bovendien verlagen ze de koolstofbelasting en de energiekosten voor de producent.

Het onbenutte potentieel van industriële isolatie

Het mag verrassend lijken, maar in de industrie wordt isolatie, anders dan in de bouw, nog steeds veel te weinig gebruikt. De algemene trend is dan ook een laag niveau van energie-efficiëntie voor veel industriële installaties.

Het punt is dat er tot op heden geen voorschriften zijn die een minimaal prestatieniveau vastleggen voor isolatie die in de Europese industrie moet worden aangebracht. Als gevolg daarvan bepalen bedrijven hun eigen technische specificaties voor isolatiesystemen. 

•  Allereerst is het toegepaste isolatieniveau meestal beperkt tot de veiligheidseisen. Er wordt dus vooral gekeken naar de maximale oppervlaktetemperatuur, het voorkomen van condensatie, procesbehoeften of gewoon naar een generieke maximale dichtheid van het warmtestroomdebiet.

•  Daarnaast zijn de technische specificaties van industriële isolatie vaak verouderd en nog steeds gebaseerd op energieprijzen en milieueisen van 10, 20 of zelfs 30 jaar geleden.

•  Tot slot wordt de thermische isolatie in de industrie in veel gevallen slecht onderhouden en blijven sommige onderdelen ongeïsoleerd, waardoor koudebruggen ontstaan. Dit heeft buitensporig warmteverlies en vermijdbare CO₂-uitstoot tot gevolg.

Waarom het besparingspotentieel onbenut is

Dat een groot deel van het besparingspotentieel niet benut wordt, is deels te wijten aan een algemeen gebrek aan informatie hierover bij belangrijke besluitvormers industriële isolatie. Maar het ligt ook aan een gedeelde of onduidelijke verantwoordelijkheid voor beslissingen op het gebied van onderhoud en energiebeheer. Bovendien vertegenwoordigt isolatie slechts een relatief klein deel van de investeringen waardoor er in de ontwerpfase of tijdens renovatieprogramma's te weinig rekening mee wordt gehouden of het te weinig wordt gespecificeerd.

Kortom, isolatiesystemen in de industrie zijn nog te zelden ontworpen op basis van criteria van rentabiliteit gedurende de levensduur van de geïsoleerde apparatuur en nog minder met het oog op criteria van duurzaamheid.

ISOVER is stichtend lid van de European Industrial Insulation Foundation (EiiF)

ISOVER is een van de stichtende partners van de EiiF. Dit is een non-profitorganisatie die isolatie promoot als een primaire methode om duurzaamheid en winstgevendheid te verbeteren. Sinds de oprichting in 2009 heeft de EiiF zich waargemaakt als een bron voor industrieën die CO₂-uitstoot moeten verminderen en energie moeten besparen. De EiiF levert feiten en cijfers en publiceert rapporten, factsheets en studies waaruit blijkt dat het besparingspotentieel van industriële isolatie groot is en in alle regio's en sectoren bestaat.

 

Energie-audit TIPCHECK

Een van hun belangrijkste initiatieven is het TIPCHECK-programma. De TIPCHECK (Technical Insulation Performance Check) energie-audit is een gestandaardiseerd energie-audit-instrument, in overeenstemming met de EN 16247- en ISO 500-normen. De TIPCHECK evalueert isolatiesystemen van bestaande faciliteiten of retrofits en toont aan hoe efficiëntere isolatie energie kan besparen en de daarmee corresponderende CO₂-uitstoot kan verminderen. TIPCHECKs identificeren de gebieden met het hoogste energiebesparingspotentieel en bieden een snelle terugverdientijd van gemiddeld twee jaar of zelfs minder.

Sinds 2010 zijn ongeveer 2.500 TIPCHECK's uitgevoerd door EiiF. 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze isolatie-oplossingen of wilt u een projectadvies? Onze specialisten helpen u graag. U kunt ook contact met ons opnemen voor een TIPCHECK.