Reference

ECLUSE netwerk Antwerpen

Market
Industrie
Sector
Energieopwekking
Country
België

ECLUSE is een netwerk van stoom- en condensaatleidingen tussen de thermische verwerkingsinstallaties van Indaver/SLECO en een aantal bedrijven in de Waaslandhaven. Dit stelt de bedrijven in staat om naar eigen behoefte warmte af te nemen.

Het warmtenetwerk transporteert de stoom die wordt opgewekt tijdens de verbranding via een geïsoleerde stoomleiding naar de warmteafnemers. Het transport verloopt efficiënt en zonder noemenswaardig verlies door gebruik te maken van oververhitte stoom op hoge druk (40 bar) en temperatuur (400°C). De stoomleiding is geisoleerd met 2 lagen ISOVER TECH Wired Mat 6.1 in 100mm.

Via een condensaatleiding loopt het warm water terug naar Indaver/SLECO waar het opnieuw in de stoomketel als voedingswater wordt gebruikt. De leidingen zijn in totaal zo'n 5 kilometer lang en lopen deels ondergronds (ca. 1 km) en deels bovengronds (ca. 4 km).ECLUSE hanteert voor haar warmteafnemers een principe van solidariteit. Elke afnemer betaalt een uniform transporttarief. De condensaattleiding is geisoleerd met U TECH Pipe Sections MT 4.0

 

ECLUSE is een netwerk van stoom- en condensaatleidingen tussen de thermische verwerkingsinstallaties van Indaver/SLECO en een aantal bedrijven in de Waaslandhaven.